Srpska Airsoft Zajednica je osnovana 2018te godine kao udruženje više Airsoft timova sa ciljem promovisanja Airsofta u Srbiji ali i inostranstvu!
Članovi  SAZ su prvi put imali priliku da pod zastavom i patchom  SAZ učestvuju na Airsoft Susretu Operace 9 Hours u Republici Češkoj.Od tada su članovi imali priliku da igraju na susretima u Poljskoj,Slovačkoj,Hrvatskoj i BiH kao i na domaćim Susretima.SAZ je otvorena za sve timove i FL igrače sa svih područija Srbije.